Iskolamúzeum

A kiskonyha és a kamra közti konyhában egy kis átalakítás után, 2000 júniusában, a magyar tanítási nyelvű alapiskolák újraindításának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretén belül nyitottuk meg a református iskolamúzeumot. Itt kapott helyet a második világháború előtt falunkban működő református elemi népi iskola írásos és tárgyi dokumentumai. Az osztály talaja döngölt talaj felszórva garami homokkal. A katedrát dobogóra tettük, amit fáradt olajjal kentünk be. A katedrán belelapozhatunk a garamszentgyörgyi református elemi iskola haladási naplójába a IV. - VIII. osztályok részére. Ugyancsak a katedrán találjuk az akkori kor két legfontosabb nevelő eszközét, a Bibliát és a nádpálcát. A korabeli szekrényben ott sorakoznak további dokumentumok: részletes tantervek, imádságos könyvek, bibliák, néptanítók lapja, vallásos könyvek, tankönyvek, palatábla, kalamáris, tollszárak, tollhegyek. Egy eredeti fapad és több iskolapad, rajtuk könyvek, mártogatós tollak az ülőkéjükön csuhéból és rafiából készült iskolástáskákat "hagytak ott a gyerekek". A főfalon, háromlábon áll a tábla, felette a Házi áldás függ. Mellette Petőfi Sándor igen méretes képe int a hazaszeretetre. Ugyancsak a főfal előtt kapott helyet az 1862-ben Bécsben készített Petrof zongora. Az üveges vitrinekben jó néhány értesítőkönyvecskét őrzünk, továbbá iskolai körlevelet, osztályképeket. Az ajtó mögötti sarokban a tisztálkodási sarok van berendezve. Itt áll a fémből készült lavórtartó, benne a rúzsás lavór, alatta kerek szappantartó, benne otthonfőzött szappan. Az ajtó mögötti drótból font fogason vászontörülköző lóg. A fogason néhány, piros csíkos vászonból készült uzsonnatarisznya van felakasztva. A mennyezetről egyszerű petróleumlámpa lóg. Ablakában egész nyáron piros muskátli virít, emlékükre azoknak, akiket az itt lévő dokumentumok őriznek. 
Itt kaptak helyet néhai Tóth Gáspár /1911 - 2005/ református kántor - tanító személyes dolgai, aki a kitelepítés előtt feleségével együtt falunk tanítója volt /1933 -- 1947/. Halálának első évfordulója emlékére az iskolamúzeumot Tóth Gáspár emlékszobává nyilvánítottuk. A garamszentgyörgyi véndiákok emléktáblája az emlékszoba külső falán található.


Mottója: " áldja meg az Egek Ura hozzánk érkezésed, áldja meg az áldó Isten köztünk időzésed "